Dom Sztuki Ludowej - PolArt to sklep z polską sztuką ludową, prowadzony przez dwa pokolenia etnografów. Tych, którzy mają możliwość oraz ochotę nas odwiedzić zapraszamy do naszego lokalu, który mieści się przy Rynku Starego Miasta 10 w Warszawie. Pozostałym proponujemy zapoznanie się z ofertą - którą sukcesywnie uzupełniamy - oraz zakupy poprzez witrynę sklepu internetowego.
Istniejemy już od 1953 roku nieprzerwanie budując oraz promując możliwie najlepszy obraz polskiego rękodzieła ludowego. Szeroko rozumiana kultura ludowa to pojęcie bardzo obszerne, mieszczące w sobie wiele różnorodnych dziedzin. Podstawowy podział wyróżnia kulturę materialną oraz duchową. Niemniej te dwie sfery wzajemnie przenikają się. Obrzędy wymagają przecież oprawy plastycznej, muzycznej a czasem także tanecznej.

Na przestrzeni ostatnich lat motywy typowe dla polskiego folkloru pojawiają się w zupełnie nowych aranżacjach wchodząc w skład nowo powstałej pojemnej kategorii, którą można określić mianem "etnoinspiracji". Są one obecne w wytworach materialnych ale również w muzyce. Wieloletnie doświadczenie, wiedza oraz ciągły kontakt z najlepszymi twórcami ludowymi umożliwiają nam właściwą ocenę oraz selekcję tego co prawdziwie wartościowe.

Dawniej twórca ludowy pracował na rzecz społeczności lokalnej ewentualnie na własny użytek. Przedmioty niezbędne w domu czy gospodarstwie robiono samemu bądź kupowano u miejscowych specjalistów. Dostępność oraz użycie odpowiednich materiałów, techniki wykonania, tradycyjne wzornictwo czy wreszcie różne zapożyczenia pozwalały danym przedmiotom nabierać typowego dla okolicy czy szerzej -  regionu, charakteru. Malarstwo ludowe oraz rzeźba ludowa powstawały głównie na potrzeby kultu. Miejscowi twórcy bądź lokalni handlarze w swojej pracy naśladowali sztukę wyższą tj. kościelną oraz dworską. W latach powojennych wraz z przekształceniami polityczno-społecznymi nastąpiły głębokie przeobrażenia w strukturze wsi. Coraz trudniej można było mówić o tradycyjnej kulturze ludowej. Zmianie uległ również status rodzimej sztuki ludowej. Organizacje takie jak "Cepelia" ale także prywatni znawcy oraz kolekcjonerzy odkrywali lokalnych samorodnych twórców - pracujących często z potrzeby serca - umożliwiając im szerszą promocję. Organizowano plenery, konkursy, warsztaty. Zainteresowanie tzw. tradycyjnym rękodziełem czy szerzej polską sztuką ludową niepomiernie wzrosło. Wzbogaceniu uległa tematyka. Nastąpił szeroki rozwój, którego ścieżki prowadziły przynajmniej w dwóch kierunkach.

Jako że pojawił się anonimowy odbiorca - bardzo często z miasta a niekiedy nawet z zagranicy - część twórców zaczęła traktować swoje zajęcie czysto zarobkowo pracując "pod klienta". Dzisiejszy, tak powszechny przecież przemysł pamiątkarski pełen jest motywów zaczerpniętych z polskiej sztuki ludowej. Dopasowuje je jedynie do gustów masowego odbiorcy.
Polska sztuka ludowa na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat uległa głębokim przeobrażeniom jednak wciąż ma wiele do zaoferowania. Wielu twórców skorzystało przecież z oferowanych możliwości, poprawiając swój warsztat, biorąc udział w konkursach, zapoznając się z opiniami specjalistów, wstępując wreszcie do stowarzyszeń branżowych gdzie mogli porównać swój dorobek artystyczny na tle innych.

Naszą rolą jako sklepu z polską sztuką ludową jest właśnie wynajdować oraz promować tych twórców oraz te firmy, którym bliższa jest artystyczna jakość aniżeli tylko merkantylna korzyść.
W ofercie naszego sklepu stacjonarnego jak i sklepu internetowego znajdziecie Państwo rękodzieło artystyczne z takich dziedzin tradycyjnej wytwórczości ludowej jak: rzeźba ludowa (np. Chrystus Frasobliwy, Madonny ludowe, świątki, szopki, ptaki, zwierzęta, sceny rodzajowe), malarstwo ludowe (np. malarstwo na szkle), grafika ludowa, ceramika ludowa (ceramika z Bolesławca, ceramika z Bolimowa, ceramika z Włocławka), tkaniny, koronka (w tym koronki koniakowskie), haft ludowy, strój ludowy, pisanki, wycinanki, zabawki ludowe czy wreszcie pająki/podłaźniki. Z przedmiotów inspirowanych polskim folklorem proponujemy współczesne "etnoinspiracje" (np. wałki do ciasta, poduszki, torby, skarpetki, biżuteria) szklane bombki oraz stemplowane świece. Posiadamy w ofercie także starannie wyselekcjonowaną literaturę etnograficzną.

Sukcesywne poszerzanie oferty wiąże się z licznymi wyjazdami, poszukiwaniami, poznawaniem ludzi. Wiedza, pasja, wyczucie oraz wieloletnie doświadczenie to czynniki niezbędne aby móc zaproponować Państwu rzeczy naprawdę wartościowe nawiązujące do najlepszych tradycji polskiej sztuki ludowej. Czasem jest to trudne zajęcie jednak my lubimy swoją pracę.