_____________________

miejscowość, dataKazimierz Siewiera Polart – Dom Sztuki Ludowej

Rynek Starego Miasta 10

00-272 WarszawaOŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Imię i nazwisko: ____________________________________________________________________

Adres: ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Data odbioru rzeczy: _____________________________________________________________________________

Podpis