Sceny rodzajowe

Sceny rodzajowe

Sceny rodzajowe przedstawiające motywy z życia wsi, to jedne z niewielu tematów świeckich, które od czasów powojennych można odnaleźć w polskiej rzeźbie ludowej.