Zwierzęta

Zwierzęta

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, w polskiej rzeźbie ludowej pojawiły się na szerszą skalę motywy nawiązujące do przyrody. Często rzeźbi się zwierzęta - te dobrze znane z własnego domu, podwórka, okolicy.