Chrystus Frasobliwy

Chrystus Frasobliwy

Chrystus siedzący na kamieniu, odarty z szat z głową wspartą na dłoni to obraz Chrystusa Frasobliwego, według apokryfów jednej z ostatnich scen Męki Pańskiej. Wizerunek ten pojawił się na ziemiach polskich na przełomie XV i XVI wieku i stał się jednym z najpopularniejszych przedstawień w polskiej sztuce ludowej.